DPS dla Dzieci

„Kto uczy w Kościele, jaśnieć powinien równie nauką jak i świętością.
Ponieważ nauka, bez życia świętego rozzuchwala człowieka,
świętość zaś bez nauki niepożytecznym go czyni”.

bp Adolf Piotr Szelążek

Dom Pomocy Społecznej dla Niepełnosprawnych intelektualnie położony jest w Kotlinie Kłodzkiej przy trasie Nowa Ruda- Kłodzko wśród Wzgórz Ścinawskich w pięknej miejscowości, Ścinawka Dolna. Dom przeznaczony jest dla chłopców z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym, głębokim oraz sprzężeniem, którym zapewnia się całodobową opiekę oraz zaspakaja ich niezbędne potrzeby bytowe, zdrowotne, edukacyjne, społeczne i religijne.

Wychowankowie Domu Pomocy Społecznej są objęci opieką lekarsko-pielęgniarską, prowadzona jest rehabilitacja ruchowa, fizjoterapia, kinezoterapia, hydroterapia, terapia zajęciowa, arteterapia, muzykoterapia, pomoc zespołu opiekuńczo – terapeutycznego, pomoc logopedyczna, pedagogiczna i psychologiczna.

Najmłodsi wychowankowie pobierają naukę w Szkole Specjalnej, która znajduje się na terenie DPS. Placówka dysponuje również Salą Doświadczeń Świata, siłownią i basenem z piłeczkami dla najmłodszych wychowanków. Dom posiada kaplicę z której podopieczni korzystają w ramach swojej formacji duchowej.

Opiekunowie zwracają szczególną uwagę w pracy z wychowankiem, na coraz większe usamodzielnianie w zakresie samoobsługi, usprawnianie i uspołecznianie – integrację z otoczeniem na miarę indywidualnych, psychofizycznych i intelektualnych potrzeb i możliwości wychowanka.

Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci zapewnia warunki bezpiecznego i godnego życia, umożliwia rozwój osobowości i samodzielności, przygotowuje do życia w społeczeństwie i stwarza klimat domu rodzinnego.

Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci »