Dom zakonny w Ścinawce Dolnej

„Ziemia jest miejscem naszego wygnania, jesteśmy wędrowcami zmierzającymi do naszej ojczyzny”.

św. Teresa od Dzieciątka Jezus

Ścinawka Dolna

Dom pw. Aniołów Stróżów

Diecezja Świdnicka
woj. Dolnośląskie
Ścinawka Dolna 21B
57- 420 Radków

kontakt@scinawkadolna.terezjanki.org www.scinawkadolna.terezjanki.org

Zgromadzenie Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus, po opuszczeniu Wołynia, szukało nowych miejsc zamieszkania i pracy. Siostry udały się na Dolny Śląsk, w celu znalezienia odpowiedniej placówki. Zatrzymały się w Ścinawce Dolnej, gdzie znajdował się dom dla 40 sierot wybudowany w 1893 r. na życzenie hrabiny Reichsgrafen – Anny von Magnis und Strassnitz (1850 – 1901). Ośrodek zajmowały niemieckie siostry Jadwiżanki i prowadziły sierociniec dla dzieci niemieckich. Nie wyraziły one zgody na przyjęcie obywatelstwa polskiego, więc musiały opuścić dom i wyjechać do Niemiec. Wówczas nasze siostry zwróciły się do Administratora Apostolskiego księdza Karola Milika z prośbą o możliwość objęcia domu w Ścinawce Dolnej. Uzyskały przychylną odpowiedź z poleceniem, zorganizowania w domu opieki dla sierot.

Ścinawka Dolna 21b, Polska