O istocie życia konsekrowanego

Pierwsza z trzech części dokumentalnego filmu w reżyserii Tomasza Domańskiego opowiada o istocie i codzienności konsekrowanego życia w Zgromadzeniu Sióstr Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus. Siostry Terezjanki wyjaśniają czym jest duchowość, w jaki sposób doświadczyły swojego powołania do życia w zakonnej wspólnocie oraz jak realizują swoje posłannictwo. Opowiadają także o małej drodze życia według św. Teresy z Lisieux oraz o zakonnej formacji, bez której trudno byłoby odnaleźć się za klasztorną furtą.

Dom zakonny pw. Aniołów Stróżów

Zgromadzenie Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus, po opuszczeniu Wołynia, szukało nowych miejsc zamieszkania i pracy. Siostry udały się na Dolny Śląsk, w celu znalezienia odpowiedniej placówki. Zatrzymały się w Ścinawce Dolnej, gdzie znajdował się dom dla 40 sierot wybudowany w 1893 r. na życzenie hrabiny Reichsgrafen – Anny von Magnis und Strassnitz (1850 – 1901). Ośrodek zajmowały niemieckie siostry Jadwiżanki i prowadziły sierociniec dla dzieci niemieckich. Nie wyraziły one zgody na przyjęcie obywatelstwa polskiego, więc musiały opuścić dom i wyjechać do Niemiec. Wówczas nasze siostry zwróciły się do Administratora Apostolskiego księdza Karola Milika z prośbą o możliwość objęcia domu w Ścinawce Dolnej. Uzyskały przychylną odpowiedź z poleceniem, zorganizowania w domu opieki dla sierot. Pieczę nad domem objął Powiatowy Komitet Opieki Społecznej w Kłodzku, który zaczął kierować dzieci i udzielał subwencji na prowadzanie domu. Byli to przeważnie chłopcy, w wieku 3-15 lat, których narodowość, pochodzenie najczęściej nie było znane, gdyż nie mieli żadnych dokumentów.

Od 1946 r., dom ten był także domem nowicjatu Zgromadzenia. Tam też odbyła się 30 grudnia 1947, pierwsza po wojnie, a druga w historii Zgromadzenia, Kapituła generalna, na której wybrano m. Bernardę Nakonowską na przełożoną generalną.

Na przestrzeni lat dom rozbudowywano. Od 1990r. po rozwiązaniu Zrzeszenia Katolików „Caritas”, Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci jest prowadzony przez Zgromadzenie. Aktualnie przebywa w Domu Dziecka 50 wychowanków. Od 2005 r. Zgromadzenie prowadzi Niepubliczną Szkołę Podstawową i Gimnazjum w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci. Obecnie jest to Niepubliczny Zespół Szkół Zgromadzenia Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus im. Ludwika i Zelii Martin w Ścinawce Dolnej.

DPS dla dzieci w Ścinawce Dolnej, Ścinawka Dolna, Polska